Publikuj informacje o kursach – przykład: kurs specjalistyczny dla przewodników w Warszawie

PilociWycieczek.pl - publikuj informacje o kursach

PilociWycieczek.pl – publikuj informacje o kursach

W naszej zakładce KURSY można bezpłatnie publikować informacje o kursach dla pilotów i przewodników. Dodatkowo oferujemy komercyjną możliwość szczegółowej prezentacji danego kursu. Poniższa informacja – jest prezentowana promocyjnie, bezpłatnie, z inicjatywy redakcji serwisu PilociWycieczek.pl  ponieważ  dotyczy pierwszego kursu zgłoszonego do publikacji na naszej stronie. Można ją traktować nie tylko informacyjnie, lecz także jako przykład możliwych form współpracy z nami.  Dla zainteresowanych firm, ośrodków i instytucji edukacyjnych i szkoleniowych szczegóły współpracy komercyjnej (zakres i czas ekspozycji informacji o kursie – formy dodatkowej promocji) lub partnerskiej do uzgodnienia w kontakcie bezpośrednim z nami – zapraszamy! Poniższe informacje pochodzą od organizatora kursu – wg danych na dzień publikacji.

„Warszawa różnych wyznań” – spacer III

Warszawskie biuro Guide Service  –  zaprasza 24 i 26-27 stycznia 2013 (3 dni)  na trzeci z cyklu “WARSZAWA RÓŻNYCH WYZNAŃ – PRAWOSŁAWIE” kurs specjalistyczny dla przewodników miejskich po Warszawie:

Według spisu ludności z 1931 w II RP ponad 99% ludności stanowili wyznawcy 5 głównych grup wyznaniowych: katolicy obrządku łacińskiego (64,8%), grekokatolicy (10,4%), prawosławni (11,8%), protestanci (2,6%) i wyznawcy judaizmu (9,8%). Po II wojnie światowej Polska stała się państwem w dużym stopniu jednorodnym pod wzglądem wyznaniowym (94% ludności stanowią katolicy). Inne wyznania jednak nadal funkcjonują – czy je znamy?

Trzeci spacer będzie poświęcony Prawosławiu – zapisy do 15 stycznia. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko (za częściową odpłatnością – 20 zł) w pierwszym wykładzie o historycznych cerkwiach w dniu 24 stycznia.

Program:

Dzień I – czwartek (24 stycznia 2013)
godz. 17.00-20.00 – wykład z prezentacją multimedialną o historycznych cerkwiach warszawskich. Zobaczymy nieistniejące już świątynie (cerkwie katedralne, parafialne, domowe, pułkowe i sztabowe), których kilkadziesiąt fukcjonowało w Warszawie w okresie zaborów. Większość z nich wyburzono lub zniszczono po odzyskaniu niepodległości – w 20-leciu międzywojennym. Do dziś jednak mamy w Warszawie kilka obiektów, o których sakralnej historii często nie pamiętamy.

Dzień 2 – sobota (26 stycznia 2013)
godz. 8.50 – spotkanie orzed Prawosławnym Seminarium Duchownym – ul. Paryska 27 (Saska Kępa) – wykład o zasadach wyznania prawosławnego oraz wizyta w seminaryjnej Kaplicy p.w. Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy
– przejazd na Starą Pragę – wizyta w cerkwi katedralnej Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny
– przejazd na Stare Miasto i wizyta w Kaplicy p.w. św. Trójcy
ok. godz. 15.00-15.30 – zakończenie zwiedzania

Dzień 3 – niedziela (27 stycznia 2013)
godz. 9.00 – spotkanie przy bramie kościoła św. Wawrzyńca na d. Reducie Sowińskiego na Woli – dawna cerkiew Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej, historia i początki cmentarza prawosławnego w Warszawie
– spacer na wolski cmentarz prawosławny – zwiedzanie cmentarza i wizyta w cerkwii p.w. św. Jana Klimaka
– przejazd na Ochotę i zwiedzanie Muzeum Ikon oraz Kaplicy p.w. św. Męczennika archimandryty Grzegorza
– przejazd do Kaplicy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego p.w. Św. Męcz. płk Bazylego Martysza
ok. godz. 17.00-17.30 zakończenie zwiedzania

Cena, zasady rejestracji i więcej szczegółow – zobacz na www.GuideService.com.pl