III Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych – Katowice 8-10.II.2013

PRZEWODNICY PTTK - www.przewodnicy.pttk.pl

PRZEWODNICY PTTK – http://www.przewodnicy.pttk.pl

Pod hasłem „Kształcenie przewodników w realiach XXI wieku” w Katowicach rozpoczęło się 8 lutego 2013 ogólnopolskie spotkanie przewodników. Do katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego przyjechali przewodnicy z całego kraju.

III Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych to spotkanie branżowe mające na celu:
– dyskusję na tematy dotyczące głównych problemów współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce, głównie kształcenia współczesnych przewodników,
– zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami przewodnickimi w Polsce reprezentującymi różne środowiska i prawne formy organizacyjne,
– wzbogacenie warsztatu przewodnickiego szczególnie o zagadnienia związane z pracą przewodnika w obiektach postindustrialnych.

Program forum – tutaj do pobrania – rozpisany na trzy dni, oprócz wycieczek metodycznych zawiera różne punkty merytoryczne, w tym ponad 10 wystąpień tematycznych i dyskusje.

Na forum do omówienia i dyskusji zaplanowano m.in. takie tematy w ujęciu różnych prelegentów:
– „Nowe zmiany w prawie turystycznym i ich skutki dla przyszłości polskiego przewodnictwa turystycznego” dr Piotr Cybula, AWF Kraków
– „Nowoczesne metody oprowadzania w pracy przewodnika turystycznego” – dr Armin Mikos von Rohrscheidt, GWSHM „Millenium” Gniezno, Redaktor Naczelny „Turystyki Kulturowej”
– „Zadania przewodnika turystycznego związane z imprezami turystyki aktywnej” – prof. nadzw. dr hab. Rajmund Tomik, AWF
– „Organizacja kursów przewodnickich w świetle ostatnich zmian prawnych” – mgr inż. Stanisław Kawęcki, KSPT Warszawa
– „Rola usług przewodnickich w funkcjonowaniu sieciowego produktu turystycznego. Studium przypadku Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” – dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego

Przewidziano panele dyskusyjne, także na temat tzw. deregulacji czyli zmian w przepisach, które i my zapowiadaliśmy.

Organizatorzy mają nadzieję, iż spotkanie stanie się dobrą tradycją cyklicznych spotkań środowiska przewodnickiego w kolejnych regionach kraju.

III Ogólnopolskie Forum Przewodników zorganizowali:
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach
Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Samorząd Przewodników Turystycznych woj. śląskiego w Katowicach

autor: Piotr Kruczek  
@ LINKEDIN / @ FACEBOOK / @ TWITTER / @ GOLDENLINE