Z Gdańska: Europejskie Centrum Solidarności zaprasza Przewodników 27 marca 2013r.

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności

Z ciekawych informacji z naszej listy PRZEWODNICY i PILOCI WYCIECZEK / Facebook przekazujemy z Gdańska, za sprawą przypomnienia od Joanny Kruszewskiej,  zaproszenie dla przewodników – od Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności:

ZAPROSZENIE 27.03.2013 Sala BHP godz. 16.00-18.00
Europejskie Centrum Solidarności, ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk

Szanowne Grono Przewodników,

Europejskie Centrum Solidarności jest instytucją, której misją jest pielęgnowanie ideałów Solidarności tak, by zachowały one swoją atrakcyjność i aktualność. Działamy nie tylko w wymiarze lokalnym i regionalnym w Gdańsku i na Pomorzu, ale również na terenie Europy. ECS jest nowoczesną instytucją kultury. Zajmujemy się historią ruchów demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz współczesnymi zagadnieniami związanymi z rozwojem kultury demokratycznej. Realizacja naszej misji nie będzie możliwa bez ścisłej i owocnej współpracy ze środowiskiem przewodnickim.

Dlatego chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone nowemu budynkowi ECS, wystawie stałej, a przede wszystkim naszej ofercie współpracy z Państwem, które odbędzie się 27 marca, w środę, w Sali BHP, ul. Doki 1 w Gdańsku, o godzinie 16.

Na spotkaniu zaprezentujemy założenia wystawy stałej powstającej we wznoszonym budynku ECS, która w roku 2014 zastąpi doskonale znaną wystawę „Drogi do Wolności”. Przedstawimy również plany związane z otwarciem siedziby Europejskiego Centrum Solidarności planowanym na 4 czerwca 2014, w 25. rocznicę wyborów czerwcowych i narodzin demokracji w powojennej Polsce.

Ważną częścią spotkania będzie również propozycja zasad związanych z oprowadzaniem po nowej wystawie stałej poświęconej historii Solidarności i przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaprosimy też na plac budowy ECS, w związku z czym prosimy o zabranie odpowiedniego obuwia. Przewidujemy, że całe spotkanie będzie trwało 2 godziny.

Licząc na przyjęcie naszego zaproszenia

Pozostaję z szacunkiem

Basil Kerski

dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności