IPN-em w przewodników czyli argumenty zwolenników deregulacji

WIĘCEJ: DEREGULACJA - piszemy o tym / PilociWycieczek.pl

Obrazek

Niech komentarzem będzie pierwsze zdanie z jednego z forów, odnoszące się do przytoczonego dalej tekstu odezwy do IPN-u:

‚Różne głupstwa czytałem, ale to już przechodzi wszelkie granice’.

Prezentujemy „argumenty” chyba najbardziej znanego zwolennika deregulacji, z jego „listu otwartego” skierowanego do Instytutu Pamięci Narodowej:

        Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, w dniu 3 kwietnia 2013 kontynuowane będą prace nad ustawą deregulacyjną ministra Gowina. W ich trakcie głosowane będą poprawki wniosku mniejszości (druk sejmowy nr 1161) posła PiS Tadeusza Dziuby, postulujące utrzymanie licencji przewodników turystycznych, państwową reglamentację działalności polegającej m. in,. na opowiadaniu o historii i kulturze, czyli ograniczenie konstytucyjnej wolności słowa. Ze stenogramów sejmowych wynika także, że poprawki te popiera także poseł Przemysław Wipler.

    Poprawki te zostały zgłoszone na skutek lobbingu osób czerpiących często osobiste, prywatne korzyści z istniejących regulacji, niejednokrotnie związanych z branżą turystyczną jeszcze przed 1990r. Mechanizm ten został opisany w artykule „Przewodnicy z bastionu  socjalizmu” (Rzeczpospolita z 5 maja 2012) w którym Dr Gontarczyk wskazał na ogromne upolitycznienie i obsadzenie agenturą kadr turystycznych w czasach PRL.

    Wydaje mi się rzeczą kuriozalną, że do tych tradycji nawiązują posłowie ugrupowania, na co dzień akcentującego swój antykomunistyczny i prolustracyjny charakter. Uważam że warto aby właśnie teraz, ponownie zabrać głos w tej sprawie, aby zwrócić parlamentarzystom uwagę na ewidentne faux pas, jakie popełniają, i nie dopuszczenie do przegłosowania poprawek.

    Chciałbym też zachęcić historyków z waszej instytucji do dogłębniejszego zbadania problemu i wydania publikacji na temat działania służb specjalnych wśród pilotów i przewodników turystycznych w czasach PRL. A także ujawnienia, kto z obecnie działających lobbystów, działaczy PTTK, organizacji pilockich, pracowników urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za turystykę itp. ma agenturalną przeszłość. Bardzo pomogłoby to w debacie na temat deregulacji i naszej walce o wolność słowa i likwidowanie ostatnich reliktów komunizmu.

Z bloga: Akcja wolne przewodnictwo – Maciej Zimowski

Sic!

Piotr Kruczek - zobacz kategorię: BLOG
@LINKEDIN / @FACEBOOK / @TWITTER / @GOLDENLINE / @GOOGLE+

***

Obserwuj nas również na:

PilociWycieczek.pl GOLDENLINE

PilociWycieczek.pl TWITTER

PillociWycieczek.pl FACEBOOK

PilociWycieczek.pl PINTEREST

4 responses to “IPN-em w przewodników czyli argumenty zwolenników deregulacji

  1. I ty dużo mógłbyś się nauczyć z takiej publikacji, młody człowieku.

  2. Pingback: Zawód przewodnika miejskiego może nie podlegać deregulacji! | PilociWycieczek.pl·

  3. Pingback: Blog PIT Wielkopolska: rozmowa o deregulacji pilotów i przewodników | PilociWycieczek.pl·

Możliwość komentowania jest wyłączona.