Zawód przewodnika miejskiego może nie podlegać deregulacji!

PSL deregulacja zawodu przewodnika

WIĘCEJ: DEREGULACJA - piszemy o tym / PilociWycieczek.pl

Dzisiaj, tj. 4 kwietnia nastąpił pewien przełom w oficjalnym stanowisku rządzącej koalicji odnośnie deregulacji zawodu przewodnika turystycznego – o czym pisze Rzeczpospolita:

Józef Racki (PSL) poinformował PAP, że jego klub zgłosi w czwartek poprawkę do projektu ustawy deregulacyjnej (…).

Racki poinformował, że według poprawki PSL to rady gmin mogłyby wprowadzać obowiązek zdania przez przewodników miejskich egzaminu potwierdzającego posiadanie specjalnych kwalifikacji zawodowych, obejmujących m.in. znajomość historii oraz kultury miasta.

Przeciwna całkowitemu otwarciu zawodu przewodnika miejskiego jest również posłanka PO Katarzyna Matusik-Lipiec. Jak mówi, ma sojuszników m.in. wśród posłów PO z Krakowa – Próbowałam wczoraj przekonywać prezydium klubu, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie – powiedziała PAP Matusik-Lipiec.

Jak argumentowała, deregulacja tego konkretnego zawodu spowoduje, iż miejsc pracy będzie ubywać, bo przy tak skonstruowanych przepisach prawa przewodnikiem miejskim w naszym kraju będzie mógł sprawować każdy, kto ukończył 18 lat, nie był karany i posiada wykształcenie minimum średnie – To dotyczy nie tylko Polaków. Oprócz aspektu ekonomicznego jest też aspekt edukacyjno-wychowawczy polegający na budowaniu wizerunku Polski za granicą. Mamy bardzo skomplikowaną historię, nawet prezydentowi USA zdarzały się lapsusy dotyczące polskich obozów koncentracyjnych. Powstaje zatem uzasadnione pytanie, jaka wiedza będzie przekazywana turystom – przekonywała Matusik-Lipiec.

Już wcześniej minister Jarosław Gowin wspominał o zorganizowanym i skutecznym lobby przewodnickim w sprawie sprzeciwu wobec zmian – zobacz artykuł: Gowin zdradza, kto jest w Sejmie skutecznym lobbystą. A jeszcze przed posiedzeniem Sejmu, na którym zapowiedziano pracę nad zmianami ustawy o deregulacji, jeden z przedstawicieli drugiej strony sporu o dopuszczenie do przewodnictwa miejskiego bez kursów i egzaminów, wystosował do Instytutu Pamięci Narodowej nawet odezwę o lustrację środowiska zawodowych przewodników – zobacz wpis: IPN-em w przewodników czyli argumenty zwolenników deregulacji

Piotr Kruczek - zobacz kategorię: BLOG
@LINKEDIN / @FACEBOOK / @TWITTER / @GOLDENLINE / @GOOGLE+

***

Obserwuj nas również na:

PilociWycieczek.pl GOLDENLINE

PilociWycieczek.pl TWITTER

PillociWycieczek.pl FACEBOOK

PilociWycieczek.pl PINTEREST