Bezpłatne szkolenie techniki prezentacji dla pilotów wycieczek i przewodników


mazowieckie kadry turystyki

Ciekawy projekt bezpłatnych szkoleń dla pilotów wycieczek, przewodników oraz całej branży turystycznej: ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR TURYSTYKI

Przedstawiamy program szkolenia dla pilotów i przewodników:

Celem szkolenia „Jak przekazywać informacje w ciekawy sposób?  – techniki prezentacji dla pilotów wycieczek i przewodników ” jest doskonalenie umiejętności prezentacyjnych wykorzystywanych w pracy z turystami,  a także rozwój kompetencji interpersonalnych związanych z pracą z grupą.

CZAS TRWANIA, DATY I MIEJSCE: 

 • 3 dni (24 godziny lekcyjne)
 • 12 – 14 czerwca 2013 i 16 – 18 października 2013
 • Centrum szkoleniowe, Warszawa, Al. Niepodległości 225, lok. 16

KOSZT: Szkolenie jest bezpłatne

ADRESACI:

Na szkolenie zapraszamy szczególnie pilotów wycieczek i przewodników miejskich, a także przewodników terenowych. Szkolenie zaprojektowane jest dla wszystkich chętnych, spełniających wymagania projektu, bez względu na doświadczenie zawodowe w tej branży.

 KORZYŚCI:

 • Poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w pracy z grupą
 • Zapoznanie się ze sposobami doboru przekazywanych informacji
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Poznanie technik prezentacji dopasowanych do typu obsługiwanych imprez turystycznych
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” pytaniami i trudnymi sytuacjami
 • Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć „w terenie”

 METODY SZKOLENIOWE:

 • Wykład
 • Ćwiczenia z użyciem kamery
 • Ćwiczenia indywidulane i grupowe
 • Symulacje rzeczywistych zdarzeń
 • Dyskusje
 • Praktyczne zajęcia w terenie

Trenerem jest Radosław Szafranowicz-Małozięć.

Zobacz warunki uczestnictwa i skorzystaj z tej oferty:  szkolenia-turystyczne.eu