Spotkanie branżowe pilotów i przewodników 6-8 grudnia 2013

Grafika to fragment okładki opracowania tematyki z forum 2012: "PROBLEMATYKA DEREGULACJI ZAWODU PILOTA WYCIECZEK I PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO"

Grafika to fragment okładki opracowania tematyki z forum 2012: „PROBLEMATYKA DEREGULACJI ZAWODU PILOTA WYCIECZEK I PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO”

Na początku grudnia w Ostródzie  (warmińsko-mazurskie) odbędzie się już dziewiąte doroczne spotkanie pilotów i przewodników. Dlaczego warto przyjechać – co będzie tematem przewodnim? Mówi o tym w imieniu organizatorów IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa – Piotr Lisowski*:

Celem forum jest doroczne spotkanie przewodników, pilotów, urzędników i przedstawicieli biur podróży.Tegorocznym tematem jest „Przewodnictwo i Pilotaż po Deregulacji”, chcemy wspólnie porozmawiać i przedstawić opinie różnych środowisk na temat jak utrzymać poziom usług i jednocześnie wykorzystać szansę na nowoczesne kształcenie przyszłych kadr i podnoszenie kwalifikacji tych którzy już mają uprawnienia przewodnika lub pilota.
Jesteśmy w takim momencie, że to teraz od środowiska będzie tylko zależało jak będziemy postrzegani jako piloci i przewodnicy.
Nasze stowarzyszenie to jest Zachodniomazurskie stowarzyszenie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jest za oparciem systemu kształcenia na normie PN15565 z 2008 roku dotyczącą zawodu przewodnika, wiedzy, kompetencji, zasad egzaminowania. Norma ta [mimo deregulacji] w dalszym ciągu jest obowiązującą, podobnie jak i inne akty prawne dotyczące pilotów i przewodników. Przewiduje ona, że za kilka lat będziemy znów certyfikować zawód przewodnika i pilota, gdyż wymusi to branża turystyczna.

W forum mogą brać udział przewodnicy i piloci ( zrzeszeni w federacji pilotażu i przewodnictwa jak i nie zrzeszeni), przedstawiciele departamentów turystyki Urzędów Marszałkowskich , właściciele biur podróży, kadra naukowa zajmująca sie kształceniem turystyki.
Przewidujemy około 50-60 uczestników, do dzisiaj zgłosiło się około 45 osób.Koszt uczestnictwa to 260 zł obejmuje noclegi, wyżywienie, udział w obradach, program turystyczny, i kilka niespodzianek.
Jeszcze przyjmowane są ostatnie zapisy – pobierz ze strony Federacji Pilotażu i Przewodnictwa formularz zgłoszeniowy i odeślij go pod wskazany na nim adres!

Patronat nad Forum objęli:

  • Jacek Protas – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
  • Czesław Najmowicz – Burmistrz miasta Ostródy
  • Bogusław Fijas – Wójt gminy Ostróda
  • Zachodnio-Mazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

*Informacje o IX Forum przekazał jeden z organizatorów: Piotr Lisowski – pilot, przewodnik terenowy po woj. warmińsko-mazurskim, instruktor narciarstwa zjazdowego