Kurs dla przewodników miejskich i terenowych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wilanow

ZAPROSZENIE NA KURS W MUZEUM W WILANOWIE: Do udziału w kursie zapraszamy wszystkich przewodników miejskich i terenowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o historii i zbiorach rezydencji wilanowskiej oraz przygotować się do testu kompetencyjnego.

Program kursu obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące sztuki i kultury epoki baroku, jak również szczegółowe związane z konkretnymi kolekcjami wilanowskimi: ceramiką, meblami, szkłem, malarstwem itp. Zajęcia w ramach kursu prowadzą specjaliści z różnych dziedzin (historia sztuki, historia, kulturoznawstwo) będący pracownikami lub współpracownikami Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Kurs zakończony jest nieobowiązkowym egzaminem. Każdy uczestnik kursu, który podejdzie do egzaminu i zdobędzie 80 proc. punktacji, uzyska rekomendację muzeum potwierdzoną zaświadczeniem oraz wpisem na listę przewodników rekomendowanych przez muzeum dostępną na stronie internetowej (tutaj).

Do kursu może przystąpić osoba: 

  • pełnoletnia,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca uprawnienia przewodnika miejskiego (Warszawa) lub terenowego (Mazowsze).

Liczba miejsc: 35 (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Ze względu na wystawę czasową „Primus inter pares”  kurs rozpocznie się 1 grudnia 2013 r. i potrwa do końca lutego 2014 r. Szczegółowy harmonogram kursu poniżej.

Tegoroczny kurs dla przewodników składać się będzie z dwóch części:

  • część teoretyczna (historia pałacu, kultura i sztuka epoki baroku) realizowana będzie w grudniu i styczniu na internetowej platformie Edumatic, na której udostępnione będą kursy e-learning oraz materiały edukacyjne w formie plików do pobrania. Każdy przewodnik po zalogowaniu się na platformę będzie miał dostęp do ciekawych i przydatnych treści o dowolnej porze, bez konieczności przychodzenia konkretnego dnia na wykład;
  • część praktyczna (spotkania z kuratorami zbiorów) realizowana będzie w lutym na ekspozycji pałacowej. Spotkania z kuratorami zbiorów odbywać się będą wyłącznie w soboty i niedziele w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Program części praktycznej:

25 stycznia 2014 r.
godz. 10 – Różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa ogrodów wilanowskich – spacer przyrodniczy
godz. 12 – Metodyka oprowadzania grup

1 lutego 2014 r.
godz. 11 – Rzeźba i architektura w ogrodach wilanowskich
godz. 14 – Ceramika i szkło w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie

8 lutego 2014 r.
godz. 11 – Kolekcja sreber wilanowskich
godz. 14 – Gabinet Kolekcjonera

15 lutego 2014 r. 
godz. 11 – Meble w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie
godz. 14 – Prace konserwatorskie przeprowadzone w pałacu

22 lutego 2014 r.
godz. 11 – Malarstwo w zbiorach wilanowskich
godz. 14 – Galeria portretu polskiego XVI-XIX wieku

Test kompetencyjny będzie udostępniony na platformie od 25 do 28 lutego 2014 r.

8 marca 2014 r., godz. 11 – Podsumowanie i zakończenie kursu

Z przyczyn niezależnych program może ulec niewielkim zmianom, o których będziemy informować na bieżąco.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja:
tel.: 22 842 07 95
e-mail: rezerwacja@wilanow-palac.pl

Udział w kursie jest płatny, koszt: 800 zł.
Opłatę można uiścić w całości lub w dwóch ratach po 400 zł. Potwierdzenie zapłaty prosimy przynieść na pierwsze spotkanie. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto: 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001 z dopiskiem „Kurs dla przewodników”.

Dodatkowe informacje na temat kursu dla przewodników można uzyskać, pisząc na adres e-mail: przewodnicy@muzeum-wilanow.pl.

Od redakcji serwisu PilociWycieczek.pl – z podziękowaniami dla Kingi Niżewskiej z Muzeum Pałacu w Wilanowie za nadesłanie informacji!